30 کلید وقت و کار

30 کلید وقت و کار

 

Ñ

هیچ راه درستی، برای انجام کاری نادرست وجود ندارد.

Ñ

هیچ بالشی به نرمی وجدانی آسوده نیست.

Ñ

افراد متواضع و فروتن خود کم بین نیستند، بلکه فقط در مورد خود کم می اندیشند.

Ñ

هیچ کس بدون اجازه شما قادر نخواهد بود که احساس ضعف و خواری را به شما القا کند.

Ñ

تکرار جمله « سعی خود را می کنم» تنها راه پر سر و صدا برای انجام ندادن کار است.

Ñ

هر مشکلی قابل حل است اگر زمانی را در سکوت به انعکاس و کسب هدایت و قراردادن کارها در حیطه روشن بینی اختصاص دهید.

Ñ

نمی توان انتظار داشت که یک کیسه خالی همچون کیسه ای پر راست و مستقیم بایستد.

Ñ

اگر در ابتدا مراقب کارها باشیم در انتها خود به خود نتیجه مورد نظر را از کار می گیریم.

Ñ

برخی از مواقع با این که اعداد و ارقام درست به نظر می رسد، تصمیم می تواند نادرست باشد.

Ñ

هوشیارانه تر باید کار کرد ، نه سخت تر.

Ñ

بزرگترین فرصت شما به احتمال زیاد درست پیش پای شماست ، در کار ، حرفه ، تحصیل ، تجربه یا علایق فعلی شما.

Ñ

هر روزتان را با این جمله آغاز کنید:« می دانم امروز یک اتفاق عالی برایم می افتد.»

Ñ

اولین کار در مدیریت ، تعیین و بهبود بخشیدن به حوزه ای است که می توانید در آن برتر باشید.

Ñ

یکی از دلایل شکست در کار ، غیر تخصصی کارکردن است.

Ñ

در یک سازمان هر کاری دو برابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.

Ñ

هدف باید : معین ، قابل اندازه گیری و همواره قابل تعقیب باشد.

Ñ

هر فردی توانایی آن را دارد تا عملکرد خوبی داشته باشد. بعضی از افراد در طول راه فقط به کمی کمک نیاز دارند.

Ñ

دانستن و به کار نبستن را نمی توان هنوز دانستن دانست .

Ñ

شخصی که با ذکاوت و هوشیاری کار می کند ، بیشتر از کسی که سخت تر کار می کند به اهدافش می رسد.

Ñ

کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

Ñ

رمز موفقیت دو چیز است ، تعیین اهداف و برنامه ریزی بر آنها و مشخص کردن انگیزه ها.

Ñ

در راه موفقیت ، مشکلات را تبدیل به پله های صعود کنید.

Ñ

تمام مردمان موفق ، افکارشان را بر روی کاغذ می آورند.

Ñ

از وقتتان برای کار استفاده کنید ، چرا که کار بهای موفقیت است.

Ñ

وقتتان برای تفکراستفاده کنید ، چرا که تفکرسرچشمه قدرت است.

Ñ

وقتتان برای تفریح استفاده کنید ، چرا که تفریح راز جوانی جاودانه است.

Ñ

وقتتان برای مطالعه استفاده کنید ، چرا که مطالعه منبع عقل و دانش است.

Ñ

وقتتان برای دوستی استفاده کنید ، چرا که دوستی جاده خوشبختی است.

Ñ

وقتتان برای عشق استفاده کنید ، چرا که عشق لذت زندگی است.

Ñ

وقتتان برای خنده استفاده کنید ، چرا که خنده موسیقی آهنگ روح است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید