قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب   فهرست مطالب                                                                                         فصل اول: سابقه تاریخی قرار منع تعقیب و تعریف قرار بخش اول: سابقه تاریخی قرار بخش دوم: تعریف قرار فصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

ضمایر انگلیسی

ضمایر فاعلی ضمایر مفعولی ضمایر ملکی صفت ملکی مفرد  جمع مفرد  جمع مفرد  جمع مفرد  جمع I we me us mine ours my our you you you you yours yours your your he   him   his   his   she they her them hers theirs her their it   it       its  
/ 0 نظر / 7 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 92
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
20 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
52 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
10 پست