چرا بازنگری قانون اساسی لازم است ؟ همچنین چرا بعضی از قواعد قانون اساسی قابل تغی

چرا بازنگری قانون اساسی لازم است ؟ همچنین چرا بعضی از قواعد قانون اساسی قابل تغییر نیستند ؟

قانون اساسی هر کشور به عنوان سند سیاسی حاکم بر ارزشهای هر کشور می باشد .  از این رو پیش بینی بازنگری آن نیز بایستی  مبتنی بر ضرورتهای اجتماعی ، تحولات و واقعیات جامعه به شیوه ای منطقی و با احتیاط و دقت صورت پذیرد . بنابراین  قابلیت تغییر و اصلاح قواعد آن کاری خردمندانه است. برعکس ، تصور یک قانون اساسی ابدی و جاودانه ، از کوته بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذیر زمان ناشی می شود . بهر حال  اگر امکان بازنگری  قانون اساسی پیش بینی نشود جامعه حتی از طریق انقلاب نیاز خود را به تغییر اعلام خواهد نمود .

موضوع دیگر اینست که بعضی از قواعد قانون اساسی  تا آن حد که چارچوب و استوانه های ارزش حاکم بر جامعه را بر هم نزند، عادی به نظر میرسد؛ اما اگر در ارکان نظام ( نظیر شکل حکومت ، ارزشها حاکم بر جامعه ، وحدت و تمامیت ارضی کشور و غیره ) تزلزلی ایجاد گردد و یا تغییراتی پدید آید ، آن نظام محکوم به فروپاشی خواهد بود . که به همین دلیل است بعضی از قواعد قانون اساسی برخی از کشورها غیر قابل بازنگری می باشد  .

 

تعریف دیگر :

 

قانون اساسی هر کشور به عنوان سند حاکمیت سیاسی هر کشور می باشد که از ارزش ویژه ای برخور دار است . به تبع بازنگری آن نیز عموماً در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند با تشریفات خاص از سوی مراجع ذی صلاح بدلیل نیازها و ضرورتهای اجتماعی و در محدودیت خاص زمانی با نظارت و دقت ویژه ای صورت می پذیرد . بنابراین بازنگری قانون اساسی کاری خردمندانه است و تصور یک قانون اساسی جاودانه کوته بینی سیاسی است که بازخورد آن مطمئناً بروز انقلابها و جنگها و دگرگونیهایی است که غالباً اساس قانون اساسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

بعضی از قواعد قانون اساسی قابل تغییر نیستند این به این دلیل است که

/ 0 نظر / 16 بازدید