30 کلید خود آگاهی

30 کلید خود آگاهی

 

Ñ

سه چیز مانع حرکت روح الهی شما است : منفی گرایی ، قضاوت درباره ی دیگران و بی عدالتی.

Ñ

شاید تعجب کنید اگر بفهمید که چیزی تحت عنوان ناراحتی و آشفتگی اعصاب وجود ندارد . اعصاب خود به خود آشفته نمی شود. این مردم هستند که می خواهند اعصاب آشفته داشته باشند.

Ñ

داشتن طرح و برنامه الزاماً چیز غیرطبیعی نیست ، اما عاشق طرح و برنامه شدن ناشی از ضعف شخصیت است. اجازه ندهید اهمیت طرح برنامه اتان از خود شما بیشتر شود.

Ñ

افکار مثبت ، شما را با کائنات هماهنگ می کند.

Ñ

از وقوع حوادث استقبال کنیم.

Ñ

هر بار که درمقابل نفرت محبت می کنید، نفرت را خنثی می کنید.

Ñ

گذشت حاصل عشق به خویشتن است.

Ñ

انجام دادن کاری که آن را دوست داشته باشید ، اساس داشتن نعمت فراوان در زندگی است.

Ñ

چیزی که به آن فکرمی کنید، بیشتر می شود .اگر به این فکر می کنید که چه چیزی ندارید ، با تعریف فوق نداری شما بیشتر می شود.

Ñ

برای این که رمز خوشبختی را بشناسید ، بدانید که هرگز نمی توانید آن را در بیرون از وجود خود بیابید.

Ñ

آن چیزی را می بینید که باور دارید، نه اینکه آن چیزی را باور می کنید که می بینید.

Ñ

گذشت یعنی توانایی محبت کردن است در سخت ترین شرایط.

Ñ

نزاع و درگیری برخلاف همدلی و هماهنگی است ، و اگر در آن شرکت کنید ، بخشی از آن مشکل هستید ، نه را ه حل آن .

Ñ

کسل و دلتنگ بودن یک انتخاب است. در زندگی چیزی به نام دلتنگی وجود ندارد.

Ñ

اگر یک نفر از ما موفق بوده است ، همه ما می توانیم موفق باشیم.

Ñ

شما از نظر احساسی و از نظر جسمانی گرفتارخواهید بود ، مگر این که عفو و بخشش را یاد بگیرید.

Ñ

من درون خود را با عشق لبریز می کنم ، سپس آن را به سوی دیگران می فرستم. نحوه برخورد دیگران با من بستگی به خودشان دارد، اما واکنش من ، به من مربوط است.

Ñ

بی عدالتی و بی انصافی همیشه هست ، اما تو می توانی تحت تاثیر آن قرار نگیری تا از نظر احساسی فلج و ناتوان نشوی.

Ñ

همیشه برآن چه بیرون تو اتفاق می افتد تسلط نداری ، اما همیشه می توانی آنچه را در درونت می گذرد مهار کنی.

Ñ

ببخش به خاطر ارزشی که در خود بخشش وجود دارد و بگذار تا این چرخش وجود داشته باشد و به خود تو برگردد.

Ñ

 به جای آنکه مخالف جنگ باشی ، طرفدار صلح باش ، به جای آنکه با فقر مخالف باشی ، طرفدار خوشبختی و رفاه باش ، بجای آنکه به مبارزه علیه مواد مخدر بپیوندی ، به فکر تزکیه جوانان جامعه باش.

Ñ

با هوش بودن به معنای دقیق بودن نیست ، باهوش بودن یعنی اینکه بدانی چگونه تحت هر شرایطی احساس رضایت کنی.

Ñ

ترس از اینکه مبادا به اندازه کافی نداشته باشند ، نمی گذارد که بسیاری از مردم متوجه باشند هم اکنون به اندازه کافی دارند.

Ñ

هرچه بیشتر حرص بزنی ، کمتر بدست می آوری ، هرچه قانع تر باشی بیشتر بدست می آوری.

Ñ

در جهان تنش وجود ندارد ، این مردم هستند که افکار تنش زا دارند.

Ñ

وقتی درمورد دیگران قضاوت می کنید، دیگران را توصیف نمی کنید ، خود را توصیف می کنید.

Ñ

شما افکار خود را خلق می کنید ، افکار شما نیات شما را خلق می کنند و نیات شما زندگی را خلق می کنند.

Ñ

اگر دانستید که می خواهید همیشه همانطور که هستید بمانید ، مخالف رشد هستید.

Ñ

تو همان چیزی می شوی که به آن فکر می کنی .

Ñ

خود آگاهی یعنی پذیرش کامل هر آن چه که هست.

/ 0 نظر / 15 بازدید