از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلی سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟

شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت می گذرد ، سخت کــه نمی ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند

/ 0 نظر / 74 بازدید