خداوند معتال می فرماید :

از پنج کار  بندگانم در عجبم !

üاز اینکه شما تمام کودکی خود را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران پس از آن را درحسرت بازگشت به کودکی می گذرانید .

üاز اینکه شما سلامتی خود را فدای مال اندوزی می کنید و سپس تمام دارایی خود را صرف بازیابی سلامتی می نمایید .

üاز اینکه شما به قدری نگران آینده هستید که حال را فراموش کرده اید ، در حالیکه نه حال را دارید و نه آینده را  .

üاز اینکه شما طوری زندگی می کنید گویی هرگز نخواهید مرد  ، و پس از مرگ چنان گورهای شما گرد و غبار فراموشی در بر می گیرد گویی هرگز نبودید .

üاز اینکه بیاموزید که مجروح کردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است .

پس چرا   ؟

/ 1 نظر / 23 بازدید
مریم

سلام بزرگوار مطالب قابل توجه ای بود میگم جزوه حقوق مدنی 1 تا 8 رو خودتون نوشتید؟ من استفاده فراوانی بردم ازش ممنون