30 کلید موفقیت در زندگی

30 کلید موفقیت در زندگی

 

Ñ

علت هر شکستی وجود فرض ها ی غلط است.

Ñ

هرچه که قلباً به آن اعتقاد داشته باشید ، واقعیت زندگی شما می شود.

Ñ

هرچه را با اطمینان انتظار وقوعش را داشته باشید، اتفاق می افتد.

Ñ

دنیای بیرونی ، انعکاس دنیای درونی شماست و با نحوه تفکر شما ارتباط دارد.

Ñ

میزان احساس رضایت شما به همان میزانی است که برزندگی خود کنترل دارید.

Ñ

برای کنترل زندگی تان اول باید ذهن تان را کنترل کنید.

Ñ

برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی کردن برای شکست.

Ñ

مسئولیت کامل آنچه هستید، آنچه خواهید شد و آنچه در آینده به دست خواهید آورد به عهده خود شماست.

Ñ

مسئولیت پذیری هنگامی آغاز می شود که شما کنترل کاملی بر محتوای ذهن خود داشته باشید.

Ñ

افراد موفق برای تمام حوزه های زندگیتان جهت و هدف روشن و مشخص دارند.

Ñ

همیشه حاصل آنچه را که انجام می دهید، مثبت یا منفی ، به طور کامل دریافت خواهید کرد.

Ñ

پاداش های شما در زندگی مستقیماً به ارزش خدماتتان به دیگران بستگی دارد.

Ñ

اگر می خواهید پاداش هایتان افزایش یابد ، باید نخست کیفیت و کمیت خدماتتان را افزایش دهید.

Ñ

پیشرفت های ارزشمند نتیجه سخت کوشی است.

Ñ

برای پیشرفت های سریعتر و بیشتر نسبت به افراد عادی ، باید نسبت به آنها سخت تر و مدت بیشتری کار کنید.

Ñ

اگر همیشه بیشتر از آنچه به شما پرداخت می شود ، کار کنید . همیشه درآمدتان از میزان فعلی بیشتر خواهد شد.

Ñ

تکلیف خود را به طور کامل انجام دهید ، ندانستن جزئیات است که هر بار شما را به زمین می زند.

Ñ

عمل بدون فکر ، علت همه شکست ها ست.

Ñ

هر چه تعداد کارهایی که باید در زمانی به انجام برسانید ، بیشتر باشد ، یقیناً باعث بالارفتن کارایی اجباری شما خواهد شد.

Ñ

ظرفیت تواناییهای شما فقط با تحت فشار قرارگرفتن شما در انجام کارها کشف می شود.

Ñ

کارایی واقعی شما هنگامی آشکار می شود که روی بهترین استفاده از وقت تان تمرکز کنید.

Ñ

تصمیم قاطع و تعهد برای جهش های بزرگ در زندگی ضروری است.

Ñ

با شهامت عمل کنید و مطمئن باشید که نیروهای نامرئی به یاری شما می آیند.

Ñ

طوری عمل کنید که گویا شکست محال است و همین طور می شود.

Ñ

هر چه را ذهن انسان بتواند تصور و باور کند ، قابل دستیابی است.

Ñ

بهترین راه رسیدن به موفقیت ، روشن بودن هدف و انعطاف پذیری در استفاده از روش رسیدن به آن است.

Ñ

شکست ها و توقف های مداوم اغلب نشانه این است که دارید کاری را اشتباه انجام می دهید.

Ñ

استقامت در برابر مشکلات معیار سنجش میزان اعتماد شما به خودتان برای کسب موفقیت است.

Ñ

نوآوری و اصلاح مدام برای حفظ و بقای سازمان اساسی است.

Ñ

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است.

/ 0 نظر / 16 بازدید