اگر می بایست من از میان ...

اگر می بایست من از میان سیصد شعر حماسی یک جمله را برگزینم که تمام آموزشهایم را در بر داشته باشد، این جمله را بر می گزینم :

هیچ اندیشه بدی را در سر یا در دل خود جای مده

کنفوسیوس

/ 1 نظر / 50 بازدید
ابراهیم

جهان وجوداست وجودعشق است...عشق ذات است! جهان به وجود جهان است! وجود کل است کل مطلق است مطلق بلاغیر است... سلام به همه دوستان عزیزم اینبار به پستی به نام(چشم من چشمه ی زاینده اشک است.... ......Source generating a tear to my eyes) بروزم و منتظر حضور گرم شما در کلبه تنهاییم هستم. بدرود.