داستان موش

داستان موش

موشی درخانه تله موش دید، به مرغ وگوسفندو گاو خبرداد

همه گفتند:

تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد. ماری درتله افتادو زن خانه را گزید ، از مرغ برایش سوپ درست کردند ، گوسفند ر ابرای عیادت کنندگان سر بریدند؛ گاو را برای مراسم ترحیم کشتند

و تمام این مدت موش درسوراخ دیوار می نگریست و می گریست

نکته :

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی و تنها یک گناه و آن جهل است  ( مولانا )

/ 0 نظر / 26 بازدید