قال امیرالمؤمنین علی (ع): هنگامی که درباره حق گفتگو می شود، حق گسترده ترین چیزهاست وبه هنگام انصاف خواهی یکدیگر حق دقیق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 92
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
20 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
52 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
10 پست