کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩

از پنج کار  بندگانم در عجبم !

ü از اینکه شما تمام کودکی خود را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران پس از آن را درحسرت بازگشت به کودکی می گذرانید .

ü از اینکه شما سلامتی خود را فدای مال اندوزی می کنید و سپس تمام دارایی خود را صرف بازیابی سلامتی می نمایید .

ü از اینکه شما به قدری نگران آینده هستید که حال را فراموش کرده اید ، در حالیکه نه حال را دارید و نه آینده را  .

ü از اینکه شما طوری زندگی می کنید گویی هرگز نخواهید مرد  ، و پس از مرگ چنان گورهای شما گرد و غبار فراموشی در بر می گیرد گویی هرگز نبودید .

ü از اینکه بیاموزید که مجروح کردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است .

پس چرا   ؟

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش