کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: مجید معتمدی نیا - سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢

از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلی سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟

شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت می گذرد ، سخت کــه نمی ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش