کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱

لحظات شادی خدا را ستایش کن،
لحظات سختی خدا را جستجو کن،
لحظات آرامش خدا را مناجات کن،
لحظات دردآور به خدا اعتماد کن 
و در تمام لحظات خدا را شکر کن.

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش