کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠

به سه چیز تکیه نکن ،
غرور، دروغ و عشق. 


آدم با غرور می تازد،
با دروغ می بازد 
و با عشق می میرد . 

(( دکتر علی شریعتی )) 

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش