کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد

هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش