کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠

انسان مجبور نیست حقیقت را بگوید 

ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد 

استاد دکتر علی شریعتی

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش