کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩

هنر عدالت آن نیست که همه ی گناهکاران به مجازات برسند ، بلکه در آن است که هیچ بی گناهی مجازات نشود .

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش