کومش بلاگ
صفحات وبلاگ

سال1389

سال 1390

حد اقل حقوق بر اساس قانون کار

ردیف

10100

110100

حقـوق روزانـه

1

303000

3303000

حقوق مـاهـانه

2

1929

21020

اضافه کـار ساعـتی

3

4040

44040

جمــعه کـاری

4

482.26

5257

شب کـاری یک ساعت

5

606000

6606000

عــیـدی یک سال

6

50500

550500

عــیـدی یک ماه

7

30300

330300

عائله مندی یک فرزند

8

60600

660600

عائله مندی دو فرزند و بیشتر

9

303000

3303000

سـنوات یک سال

10

25250

275250

سـنوات یک ماه

11

200000

280000

حق بن

12

100000

100000

حق مسکن

13

 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :






ساعت فلش



ساعت فلش