کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱

اگر می بایست من از میان سیصد شعر حماسی یک جمله را برگزینم که تمام آموزشهایم را در بر داشته باشد، این جمله را بر می گزینم :

هیچ اندیشه بدی را در سر یا در دل خود جای مده

کنفوسیوس

نویسنده: مجید معتمدی نیا - پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱

بزرگترین مصیبت این است که یک انسان نه سواد کافی‌ برای حرف زدن داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن

ژان دلا بورویه

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش