کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: مجید معتمدی نیا - شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
قال امیرالمؤمنین علی (ع):
هنگامی که درباره حق گفتگو می شود، حق گسترده ترین چیزهاست وبه هنگام انصاف خواهی یکدیگر حق دقیق ترین و تنگ میدان ترین امور است.
نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 207 ، با ترجمه عبدالمحمد آیتی
نویسنده: مجید معتمدی نیا - شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱

وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده. 

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش