کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠

لا یکلف الله نفسا الا وسعها

خداوند هیچکس را جز به اندازه طاقتش مکلف نمی کند

(بقره-286)

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش