کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید معتمدی نیا - دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠

( الهی و ربی من لی غیرک )

خدایا من جز تو کسی را ندارم

مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش