کومش بلاگ
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: مجید معتمدی نیا - پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
مجید معتمدی نیا
من زرع اکسل حصد الفقر هر کسی تنبلی پیشه کند عاقبتش به فقر دچار می شود .
کدهای اضافی کاربر :


ساعت فلشساعت فلش